Concentrase-P: Enzyme protease đặc biệt đối với nguyên liệu protein khó tiêu

concentrase p enzyme protease tiêu hóa triệt để protein, hạn chế dư thừa protein thải ra môi trường bên ngoài

Khẩu phần ăn của heo và gia cầm đều chứa nhiều nguyên liệu thực vật khó tiêu nên tất cả động vật đều phải sử dụng enzyme để tiêu hóa thức ăn. Tuy nhiên, các enzyme nội sinh do cơ thể chúng tiết ra như trypsin, chymotrypsin, protease, lipase, cellulase...là không đủ để tiêu hóa triệt để các dưỡng chất trong thức ăn, theo các nghiên cứu nó chỉ có thể tiêu hóa 75 – 85% lượng thức ăn chúng tiêu thụ. Chính vì vậy, việc sử dụng các enzyme ngoại sinh đặc biệt là các enzyme protease (Concentrase-P) là một giải pháp để động vật tiêu hóa hiệu quả giúp chúng đạt được năng suất và đồng thời tiết kiệm chi phí thức ăn cho người chăn nuôi. 

Xem tiếp...