Bạn đang ở trang: HomeSản phẩm

Danh mục sản phẩm

VITAMIN ĐƠN CÁC LOẠI

 

VITAMIN A

VITAMIN A OIL 1M

VITAMIN A PROPIONATE

VITAMIN A1000

VITAMIN A500

VITMIN A500 tan

 

VITAMIN B1

VITAMIN B1

VITAMIN B1HCL

 

VITAMIN B2

VITAMIN B2 80

VITAMIN B2 98%

 

 

 

VITAMIN B3 

Niacin

 

VITAMIN B5

VITAMIN B5

VITAMIN B5 oil

 

VITAMIN B6

VITAMIN B6

 

VITAMIN B7

BIOTIN 2%

BIOTIN PURE

 

VITAMIN B8

INOSITOL

 

 

VITAMIN B9

FOLIC ACID

 

 

VITAMIN B12

VITAMIN B12 1% HPLC

VITAMIN B12 pure

 

VITAMIN C

VITAMIN C35%

VITAMIN C97 coated

VITAMIN C (Ascorbic Acid)

 

VITAMIN D3

VITAMIN D3 500

VITAMIN D3 500 tan

VITAMIN D3 oil1M

VITAMIN D3oil4M

VITAMIN E

VITAMIN E50

VITAMIN E50 TAN

VITAMIN E98

VITAMIN E98oil

 

VITAMIN K3

VITAMIN K3 MSB 96

 

VITAMIN PP

NIACINAMIDE

 

 

VITAMIN AD3

VITAMIN AD3 1000-200

VITAMIN AD3E EMULSION

 

 

 

PHỤ GIA THỨC ĂN CHĂN NUÔI

 

KHOÁNG HỮU CƠ

ĐỒNG

COPPER GLYCINATE (BASF)

PLEXOMIN CU 24%(PHYTOBIOTICS)

 

CHROME

CROM 0.1% (SHENZHOU)

CHROME  0.12% (SAMJO)

 

SELEN

CYTOPLEX SE 2000 (PHYTOBIOTICS)

 

SẮT

PLEXOMIN FE 20% (PHYTOBIOTICS)

IRON GLYCINATE

( BASF)

 

 

MANGAN

QILI MN (TANKE)

PLEXOMIN MN 22% (PHYTOBIOTICS)

MANGAN GLYCINATE

(BASF)

 

KẼM

PLEXOMIN ZN 26% (PHYTOBIOTICS)

ZN GLYCINATE (BASF)

 

 

 

KHOÁNG VÔ CƠ

COSO4 (DE CRAENE NV)

COSO4 (FCX)

COSO4 (GALICO)

 

CUSO4 (ACC)

CUSO4 (BENEUT)

FESO4 (CHEMISKY)

FESO4 (CHEMLAND)

FESO4 (KIRNS)

 

 

KIO3 (AMPHRAY)

KIO3 (JIN HUA)

KHOÁNG VÔ CƠ

MGCL2 (CHINA)

MGO 85 ( CR)

MGO 85 (GREENMOUNT)

MGO 85 (KING)

 

MGO 85 (ASC)

 

MGO 85 (STAR)

MGO 90 (C R)

MGO 90 (HAXTAN)

 

 

MGSO4 (TANGSHAN)

MGSO4 (XIANGWANTONG)

 

MNO (KIRNS)

MNO (KIRNS) 

MNO 60 (MANMOHAN)

 

MNSO4 (CHEMISKY)

MNSO4 (KIRNS)

MOLD-ZAP (ALLTECH)

NACL (THAI)

 

NAHCO3 (SOLVAY)

NAHCO3 99 (YUHUA)

 

ZINC OXIDE (INDIA)

ZINC SULPHATE

 

ZNO ( NUMINOR)

ZNO 72 ( ZINC NACIONAL)

ZNO 72 ( ZINC-O-INDIA)

ZNO 72 (MEB)

ZNO 72 (TANRIKULU)

 

ZNO 88 ( ZINC-O-INDIA)

ZNO 88 (TANRIKULU)

 

ZNSO4 (CHEMLAND)

ZNSO4 (KIRNS)

 

SELEN 3000 (ARKOP)

SELENIT 4.5  (EZ)

SELENIT 4.5  (JINHUA)

SELENIT 45  (JINHUA)

PROKEL SELENIO  (PREMEX)

 

 

ACID AMIN

CHOLINE 60 (GHW)

CHOLINE 60 (JUJIA)

 

DL -METHIONINE (EVONIK)

DL- METHIONINE(NHU)

DL- METHIONINE(SUMITOMO)

DL- METHIONINE (ADISSEO)

 

L- LYSINE HCL (AJINOMOT

L- LYSINE HCL (DAHE)

L- LYSINE HCL (DONGXIAO)

L-LYSINE SULPHATE(MEIHUA)

 

L- TRYPTOPHAN (CJ)

L- VALINE (CJ)

 

L-THREONINE ( FUFENG)

L-THREONINE (MEIHUA)

 

L-TRYPTOPHAN (AJINOMOTO)

L-TRYPTOPHAN (FUFENG)

L-TRYPTOPHAN (JULONG)

 

 

 

 

SẮC TỐ

 

ĐỎ

LEADER RED(LEADER)

LUCANTIN RED( BASF)

CANTHA10 (DSM)

CANTHAXANTHIN 10% (NHU)

 

PINK

LUCANTIN PINK 10% (BASF)

CAROPHYLL PINK 10% (DSM)

 

VÀNG

NUTRIGOLD (NUTRIAD)

LEADER YELLOW (LEADER)

LUTEIN 95 (TIANYIN)

YELLOW (NUTRIAD)

YELLOW 10 (BASF)

YELLOW 10 (DSM)

BETA-GLUCAN

BIOLEX MB40 25 (LEIBER)

 

BETAINE

BETAINE HCL 98% (SUNWIN)

  

CHẤT BẢO QUẢN

OXY NIL (NUTRIAD)

FARMABOND (FARMAVET)

FUNGINAT (NOREL)

  

 

MEN TIÊU HÓA

SUPERZYME- CS (CBS)

SUPERZYME- CS Liquid (CBS)

 

CONCENTRASE-P-Liquid(CBS)

CONCENTRASE-P (CBS)

NATUPHOS 5000 (BASF)

 

PHYTASE 5000G (CBS)

 

PHYZYM (DANISCO)

RONOZYME (NOVOZYMES)

 

PROBIOTIC

POWERZYME100(B&B)

 

 

 

THẢO DƯỢC

THAY THẾ KHÁNG SINH

SANACORE 16.55 (NUTRIAD)

SANGROVIT (PHYTOBIOTICS)

 

ĐƯỜNG

DEXTROSE (LIHUA)

DEXTROSE (XIWANG)

 

SORBITOL (STBC) 10%

SORBITOL (UENO) 10%

 

LACTOSE (POLMLEK)

 

BỘT SỬA GẦY

SWEET WHEY (AYNES)